Digital terapi

I sin enkleste form er digital terapi samtaler over nett. Jeg bruker godkjente leverandører av video-løsninger der overføringen er kryptert. Det kan også bli aktuelt å sende øvelser eller annen relevant informasjon via e-post, til bruk mellom timene. Vanligvis vil et digitalt terapiforløp starte på følgende måte: 

  1. Første kontakt via mail. Vi avtaler tidspunkt for samtale.
  2. Første videosamtale: Vi finner sammen ut hva som er målsetting for  samtalene. Vanligvis ender vi opp med en problembeskrivelse, valg av metodikk og tentativt omfang av terapien.  

Hvordan ser et terapiforløp ut?

Jeg pleier å dele opp et terapiforløp i tre deler. Utforskningsfasen, endringsfasen og vedlikeholdsfasen. Disse er ikke gjensidig utelukkende, og mange temaer utforskes gjennom hele forløpet. Imidlertid pleier ikke utforskningsfasen å vare mer enn 1-2 timer før vi begynner med endringsarbeid. I terapi hos meg bør du oppleve endring i løpet av de tre første behandlingstimene. Dersom dette ikke skjer tar vi et steg tilbake og utforsker hva vi kan gjøre annerledes. Terapi er et samarbeidsprosjekt, og du som klient skal oppleve at den er nyttig for deg. 

I endringsfasen jobber vi kontinuerlig. Det er best evidens for å ha minimum én samtale pr. uke. Som regel varer denne fasen i 3-7 timer, men hvor mange timer som trengs varierer fra person til person. Når endringen begynner å sette seg går vi over i vedlikeholdsfasen. Da er det mange som ønsker å ha timer annenhver eller hver tredje uke. Vi legger opp løpet etter hva som passer deg og din problemstilling. 

Mot slutten av terapiløpet oppsummerer vi terapien med fokus på hva som har fungert for deg. Dette munner ut i en plan som du kan bruke i tiden etter vi er ferdig med terapien.

Endring måler vi både gjennom samtaler, men også med relevante skjema som fylles ut før hver time. Dette hjelper oss å holde fokus og gir en god pekepinn på hva vi skal jobbe videre med. Målene etablert i de første timene justeres dersom det trengs og bruke for å gi retning til terapiforløpet. 

Priser og vilkår

Jeg tilbyr samtaler over video til voksne klienter.

Jeg driver helprivat, det betyr at du må betale for timene selv.

Enkel time (45 min): 1550 kr

Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt time. Du må avbestille via e-post. Hvis du ikke møter opp eller avbestiller innen 48 timer blir du belastet for hele beløpet.

Du kan betale med Vipps eller faktura etter avtale.