Om meg

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er psykologspesialist uteksaminert ved NTNU i 2009 og medlem av Norsk Psykologforening. 
 
De siste årene har jeg spesialisert meg på meta-kognitiv behandling av angst, depresjon og arbeidsrelaterte utfordringer slik som stress og utbrenthet. 
 
Jeg har jobbet som leder for det meta-kognitive teamet på angstavdelingen ved Modum Bad og siden 2018 jobber jeg med jobbfokusert metakognitiv-terapi ved poliklinikken psykisk helse og arbeid på Diakonhjemmet sykehus. Der har jeg bidratt inn som forskingsterapuet samt artikkelskriving og veiledning. Jeg har gjennomført både level 1 og 2 i den meta-kognitive videreutdanningen i Manchester og Oxford i regi av MCT Institute
Ved siden av jobben min i psykisk helsevern har jeg i flere år hatt en privat praksis der jeg i hovedsak har jobbet med problemstillinger knyttet til arbeid, slik som stress, utbrenthet, karriererådgivning og veier tilbake til jobb. Dette er også temaer jeg har erfaring med fra min tidligere jobb som bedriftspsykolog for departementene. 

I tillegg til samtaler holder jeg foredrag, kurs og undervisning. Jeg har holdt foredrag om blant annet stressmestring, omstilling og gode team. Jeg har undervist på både bachelor- og masternivå ved NTNU og i videreutdanningen for psykologer i regi av Norsk Psykologforening. Jeg er opptatt av forskning og formidling, og du kan se noe av dette her.