Om meg

Jeg har de siste årene spesialisert meg på meta-kognitiv behandling av angst, depresjon, og arbeidsrelaterte utfordringer slik som stress og utbrenthet. 

Jeg har jobbet som leder for det Meta-kognitive teamet på angstavdelingen ved Modum Bad og siden 2018 jobber jeg med jobbfokusert metakognitiv-terapi ved poliklinikken raskere tilbake ved Diakonhjemmet Sykehus. Der er jeg forskningsterapeut samt bidrar med artikkelskriving og veiledning. Jeg har gjennomført både level 1 og 2 i den meta-kognitive videreutdanningen i Manchester og Oxford i regi av MCT Institute

Ved siden av mitt arbeid i psykisk helsevern har jeg hatt en privat praksis der jeg i hovedsak har arbeidet med problemstillinger knyttet til arbeid, slik som stress, utbrenthet, komme tilbake til arbeid, og karriererådgivning. Jeg har også arbeidet med slike tema i min tidligere jobb som bedriftspsykolog for departementene. 

I tillegg til samtaler holder jeg foredrag og undervisning. Jeg holdt foredrag om blant annet stressmestring, omstilling og gode team. Jeg har undervist på bachelor og masternivå ved NTNU og i videreutdanningen for psykologer i regi av Norsk Psykologforening. Jeg er opptatt av forskning og formidling og du kan se noe av dette her. 

Jeg er psykologspesialist uteksaminert ved NTNU i 2009 og medlem av Norsk Psykologforening du kan se mer om meg på linkedin.