Akutt-hjelp

I Oslo:

Sosial og ambulant akuttjeneste – SAA (ved Legevakten i Oslo):  23 48 70 90

Legevakten/Psykiatrisk Legevakt: 22 93 22 93

Barnevernvakten: 22 70 55 80 / 22 70 55 81

Krisetelefonen, Kirkens SOS: 815 33 300

Hjelpetelefonen, Mental Helse:116