Meta-kognitiv terapi og arbeid

Jobben er for de fleste av oss en kilde til mening, identitet og tilhørighet. Å jobbe kan derfor være helsefremmende, selv når vi opplever (psykiske) helseutfordringer. I denne artikkelen formidler jeg sammen med Kenneth Sandin og Odin Hjemdal hvordan meta-kognitiv terapi kan være en nøkkel til både bedring og økt arbeidsdeltakelse for mennesker med angst og depresjon.

https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2022/09/metakognitiv-terapi-en-nokkel-til-arbeidsdeltakelse