Uheldig sammenblandning av fag og fortjeneste

Den 2. februar 2018 hadde psykologene Sinding og Skeide en kronikk på trykk i Aftenposten.

Her er vårt tilsvar til kronikken, som ble publisert i Aftenposten 7. februar i forkortet versjon.

 

Fag og fortjeneste

Håkon Skard, psykologspesialist
Jonas Leversen, psykologspesialist

Psykologene Sinding og Skeide formidler et snevert syn på årsaken til psykiske lidelser.

“Angst og depresjon er ikke som en virusinfeksjon som tar bolig i deg” skriver psykologene i Aftenposten 3. februar. I kronikken tar de til orde for at Norge bør bli mer følelsesvennlig, og de hevder at psykiske plager og lidelser «i de fleste tilfeller skyldes oversette følelser og udekkede behov».

Det er ingen tvil om at vi har nytte av å kunne gjenkjenne følelser og uttrykke disse. Og som psykologer stiller vi oss gjerne bak oppropet om et varmere og mer følelsesvennlig samfunn. Men å hevde at de fleste psykiske lidelser skyldes oversette følelser og udekkede behov, er i beste fall snever fagformidling. I verste fall er det fordekt markedsføring av emosjonsfokusert terapi, som kun er én av flere behandlingsmetoder som er antatt effektive i behandling av psykiske lidelser.

I motsetning til hva Sinding og Skeide påstår finnes det ikke én forklaringsmodell for årsakene til psykiske lidelser. Forskning har avdekket en rekke ulike risikofaktorer, slik som sosiale og økonomiske forhold, genetikk, uhensiktsmessige tankemønstre, fysisk sykdom og traumer. Å påstå at psykiske lidelser i de fleste tilfeller skyldes oversette følelser og udekkede behov er like reduksjonistisk som å fremholde at de fleste psykiske lidelser skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen.

Et vel så problematisk aspekt med kronikken er at det ikke opplyses om kronikkforfatternes potensielle egeninteresse i å presentere en slik forenklet forståelse. Begge psykologene er engasjert hos en av de ledende private tilbyderne av emosjonsfokusert terapi i Norge, hvilket ikke fremkommer i teksten. Det ville vært utenkelig at en representant for et legemiddelfirma publiserte en kronikk om behandlingsbehovet knyttet til en spesifikk lidelse, samt fortreffeligheten av et medikament mot den aktuelle lidelsen, uten å informere om egen tilknytning til legemiddelfirmaet.

Når Sinding og Skeide presenterer ubearbeidede følelser som hovedårsaken til psykiske plager og lidelser, impliserer de at pasienter er tjent med emosjonsfokuserte behandlingstilnærminger fremfor andre. Vi betviler ikke forfatternes ønske om å formidle fag til leserne, men psykologer må være etisk bevisste hvordan deres ulike roller forvaltes og formidles.

Som fagpersoner har vi behov for å nyansere deres fremstilling, og påpeke viktigheten av å møte mennesker med de ulike utfordringer og unike årsakskompleks de måtte befinne seg i. Det finnes mange mulige årsaker til angst og depresjon, og flere gode behandlinger. Både allmennheten og de som søker behandling har rett til å vite om dette mangfoldet, og ta informerte valg om hvilket behandlingstilbud som er best egnet for dem i både offentlig og privat regi.

Hovedinnlegget av psykologene Sinding og Skeide har etter kritikk blitt endret, slik at det fremkommer at forfatterene arbeider for IPR og bruker emosjonsfokusert terapi (5.  februar). Den 9. februar ble også ingressen endret, slik at denne ikke lenger fremholder at «de fleste psykiske lidelser stammer fra oversette følelser og udekte behov».