Hyppige konsultasjoner gir bedre effekt

Det er ikke vanlig at psykologer i helsevesenet driver terapi oftere enn én gang i uken. I en meta-studie fra 2013, den første som undersøkte rammene for depresjonsbehandling, var imidlertid hovedfunnet at hyppigere behandling (to ganger i uken) ga raskere og høyere bedring enn én gang i uken. På tampen av 2013 publiserte jeg en tekst om dette i Tidsskrift for kogntiv terapi, som kan leses her.

Two brains