Meta-kognitiv terapi mot PTSD

Meta-kognitiv terapi er en behandlingsmetode som de siste årene har vist seg å være effektiv mot depresjon og angst. En ny studie indikerer at det også kan ha god effekt for kronisk posttraumatisk stresslidelse. Judith S. Colbear har sammen med Adrian Wells studert effekten av meta-kognitiv terapi på 22 pasienter med kronisk PTSD.  Resultatene er lovende. Det er lav drop-out og merparten av deltakerne fikk en reduksjon av PTSD-symptomer, angst, og depresjon etter behandlingen. Bedringen viste seg også å være vedvarende ved 3 og 6 måneders follow up.

Her er lenke til studiet som er tilgjengelig via helsebibloteket: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.20871/full