Fra barndom til alderdom: Hvordan utvikles hjernen?

Sammen med professor Hermundur Sigmundsson ved NTNU har jeg undersøkt hvordan motoriske ferdigheter endrer seg gjennom livsløpet, og hvordan dette kan knyttes til endringer i hjernen. Studiet er nå publisert i  PLoS ONE og er tilgjengelig her: From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span. Leversen et al 2012.