Currently browsing category

Behandling

Hyppige konsultasjoner gir bedre effekt

Det er ikke vanlig at psykologer i helsevesenet driver terapi oftere enn én gang i uken. I en meta-studie fra 2013, den første som undersøkte rammene for depresjonsbehandling, var imidlertid hovedfunnet at hyppigere behandling (to ganger i uken) ga raskere og høyere bedring enn én gang i uken. På tampen av 2013 …

Meta-kognitiv terapi mot PTSD

Meta-kognitiv terapi er en behandlingsmetode som de siste årene har vist seg å være effektiv mot depresjon og angst. En ny studie indikerer at det også kan ha god effekt for kronisk posttraumatisk stresslidelse. Judith S. Colbear har sammen med Adrian Wells studert effekten av meta-kognitiv terapi på 22 pasienter med …