Currently browsing category

Nyheter

Uheldig sammenblandning av fag og fortjeneste

Den 2. februar 2018 hadde psykologene Sinding og Skeide en kronikk på trykk i Aftenposten. Her er vårt tilsvar til kronikken, som ble publisert i Aftenposten 7. februar i forkortet versjon.   Fag og fortjeneste Håkon Skard, psykologspesialist Jonas Leversen, psykologspesialist Psykologene Sinding og Skeide formidler et snevert syn på årsaken …

Valgets arkitekter

Dette er en spaltetekst publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening i august 2016 Den nye unge pasienten skapte hodebry for miljøpersonalet. Hun ville ikke spise. Som psykologkandidat i praksis fikk jeg i oppgave å løse problemet. Hun hadde vært på vei hjem fra hyttetur. Bilen sørfra kom over i motsatt …

Født til å løse

Dette er en spaltetekst publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening i desember 2015 Vi mennesker er problemløsere. Det kan være et problem. Vi setter oss ned. Som regel er du vendt mot vinduet, slik at du får utsikt. – Jeg pleier å snakke litt først, sier jeg, men om du …

Hyppige konsultasjoner gir bedre effekt

Det er ikke vanlig at psykologer i helsevesenet driver terapi oftere enn én gang i uken. I en meta-studie fra 2013, den første som undersøkte rammene for depresjonsbehandling, var imidlertid hovedfunnet at hyppigere behandling (to ganger i uken) ga raskere og høyere bedring enn én gang i uken. På tampen av 2013 …