Uheldig sammenblandning av fag og fortjeneste

Den 2. februar 2018 hadde psykologene Sinding og Skeide en kronikk på trykk i Aftenposten. Her er vårt tilsvar til kronikken, som ble publisert i Aftenposten 7. februar i forkortet versjon.   Fag og fortjeneste Håkon Skard, psykologspesialist Jonas Leversen, psykologspesialist Psykologene Sinding og Skeide formidler et snevert syn på årsaken …

Valgets arkitekter

Dette er en spaltetekst publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening i august 2016 Den nye unge pasienten skapte hodebry for miljøpersonalet. Hun ville ikke spise. Som psykologkandidat i praksis fikk jeg i oppgave å løse problemet. Hun hadde vært på vei hjem fra hyttetur. Bilen sørfra kom over i motsatt …

Født til å løse

Dette er en spaltetekst publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening i desember 2015 Vi mennesker er problemløsere. Det kan være et problem. Vi setter oss ned. Som regel er du vendt mot vinduet, slik at du får utsikt. – Jeg pleier å snakke litt først, sier jeg, men om du …

Hyppige konsultasjoner gir bedre effekt

Det er ikke vanlig at psykologer i helsevesenet driver terapi oftere enn én gang i uken. I en meta-studie fra 2013, den første som undersøkte rammene for depresjonsbehandling, var imidlertid hovedfunnet at hyppigere behandling (to ganger i uken) ga raskere og høyere bedring enn én gang i uken. På tampen av 2013 …

Meta-kognitiv terapi mot PTSD

Meta-kognitiv terapi er en behandlingsmetode som de siste årene har vist seg å være effektiv mot depresjon og angst. En ny studie indikerer at det også kan ha god effekt for kronisk posttraumatisk stresslidelse. Judith S. Colbear har sammen med Adrian Wells studert effekten av meta-kognitiv terapi på 22 pasienter med …

Fra barndom til alderdom: Hvordan utvikles hjernen?

Sammen med professor Hermundur Sigmundsson ved NTNU har jeg undersøkt hvordan motoriske ferdigheter endrer seg gjennom livsløpet, og hvordan dette kan knyttes til endringer i hjernen. Studiet er nå publisert i  PLoS ONE og er tilgjengelig her: From Children to Adults: Motor Performance across the Life-Span. Leversen et al 2012.